N2K erdőtermészetessségi változók, indikátorok

Az értékelés módszerét a Természetvédelmi Közleményekben publikáltuk:
Szegleti Zsófia, Csicsek Gábor, Szabó Gábor, Zimmermann Zita, Bölöni János & Horváth Ferenc (2017): Erdőtermészetesség szempontú értékelési módszer a Pannon életföldrajzi régió Natura 2000 erdőtípusainak szerkezet és funkció monitorozása alapján - [Forest naturalness based evaluation method for assessment of Natura 2000 forests of the Pannonian region to monitor structure and function], Természetvédelmi Közlemények 23:100-117.