ERDEI ÉLŐHELYEK MONITOROZÁSI MÓDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE

Conservation Status of Habitats 2007-2012

MEGHÍVÓ

a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület vezetésével, az MTA Ökológiai Kutatóközpontjának, valamint a Szent István Egyetem konzorciumi partnerségével és a Svájci Kormány Együttműködés támogatásával megvalósuló ˝Fenntartható természetvédelem megalapozása a magyarországi Natura 2000 területeken˝ (regisztrációs szám SH/4/8) c. program

„Erdei élőhelyek monitorozási módszerének fejlesztése és bevezetése”
(WP 2.3) feladatának I. módszertani értekezletére.

A megbeszélés célja, hogy a Natura 2000 erdei élőhelyek országos természetvédelmi monitorozásának felmérési módszertanával kapcsolatos előzményeket és tapasztalatokat 1) áttekintse, 2) az újabb szempontokkal és eredményekkel összevesse és 3) a projektben vállalt módszertani egyeztetést előkészítse.

A találkozóra hívjuk azokat a szakértőket, akik a kapcsolódó módszerváltozatok kidolgozásában, ill. terepi tesztelésében és a 2012-ben elindított monitorozásban részt vettek, és akik az országos monitorozás fejlesztésében és eredményes kiterjesztésében érdekeltek.

--------------------

PROGRAM

MTA ÖK Ökológiai és Botanikai Intézet, Vácrátót, Alkotmány u. 2-4.
2013. március 18., Kastély

9:30 A természetvédelem jelentési és monitorozási kötelezettsége
Varga Ildikó, VM Természetmegőrzési Főosztály

10:00 A WP 2.3 munkacsomag bemutatása
Horváth Ferenc

12:00 Módszertani előzmények áttekintése
Horváth Ferenc, Szabó Gábor és Bölöni János

12:25 Az SH-4/13 társprojekt erdőállapot-felmérési módszertani koncepciójának bemutatása
Standovár Tibor (ELTE)

12:50 További hozzászólások a koncepcióhoz

14:00 Az eddigi erdőmonitorozási tapasztalatok áttekintése, műhelybeszélgetés
Horváth Ferenc, a Bükki és az Őrségi Nemzeti Park munkatársai, Ortmann-né Ajkai Adrienn (PTE), Molnár Csaba

15:30 Összefoglalás
Horváth Ferenc