ERDŐMONITOROZÁSI MÓDSZERTANI TOVÁBBKÉPZÉS - HETVEHELY

Laczik Dénes és Wágnes László

„Erdei élőhelyek monitorozási módszerének fejlesztése és bevezetése” elnevezésű alfeladatának keretében regionális módszertani oktatást, terepi továbbképzést tartunk, Hetvehelyen.

A továbbképzés célja a Natura 2000 erdei élőhelyek továbbfejlesztett természetvédelmi monitorozási módszerének bemutatása, elméleti és gyakorlati oktatása. A rendezvényre elsősorban a régió természetvédelmi szakembereit, monitorozóit várjuk, de terepbotanikusok, ökológusok, erdészkutatók … jelentkezését is örömmel fogadjuk. A továbbképzést Hetvehelyen rendezzük meg, 2014. április 22/23-án.

-------------------------

PROGRAM – HETVEHELY
Erdőháza – Sás-völgy, Mecsekerdő Zrt.
2014. április 22-23.

ÁPRILIS 22, KEDD
13:00 Bevezetés

13:10 Nemzeti parki szempontokról . . .
Márkus András, botanikai referens, DDNP Igazgatóság

13:40 Az „Erdei élőhelyek monitorozási módszerének fejlesztése és bevezetése” feladatcsomag célkitűzései
Horváth Ferenc

14:00 Miért szükséges, miért jobb, miben más a továbbfejlesztett módszer?
Horváth Ferenc, Molnár Csaba, Ortmann-né Ajkai Adrienne, Szabó Gábor és Bölöni János

14:20 A reprezentatív mintavételezés problematikája
Horváth Ferenc

14:40 Mintavételi terület létesítése és dokumentálása
Ortmann-né Ajkai Adrienne

15:00 A módszertan és az adatlapok részletes ismertetése
Szabó Gábor

16:00 Hogyan fogjuk értékelni a felmérések eredményeit?
Horváth Ferenc

16:30 Egy bükkös esettanulmány tanulságai
Szabó Gábor és mtsai

ÁPRILIS 23, SZERDA
08:00 Felkészülés a 4-5 fős csoportokban kezdődő terepi oktatásra

08:30 Terepi oktatás, majd oktatók által segített önálló vagy páros felmérés előre kitűzött, közeli mintaterületeken, legkésőbb 12:30-ig

13:30 Összefoglalás és a tapasztalatok, javaslatok megbeszélése
Ortmann-né Ajkai Adrienne

14:30 Az oktatás, továbbképzés vége.