Élőhelyek - bevezető

Természetesebb erdőink területaránya elég alacsony. Állományaik besorolhatók az Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer (ÁNÉR 2011) vagy az EU Élőhelyvédelmi Irányelve által védett közösségi jelentőségű élőhelytípusok rendszere szerint.

Az ÁNÉR kategóriák és a Natura 2000 élőhelyek részletes leírását a MÉTA Program - Magyarország növényzeti öröksége honlapon találjuk. Az élőhelyek habitusának felismerését nagy mértékben segíti a MÉTA Fotótár.