Hibaüzenet

Deprecated function: Optional parameter $items declared before required parameter $trail is implicitly treated as a required parameter in include_once() (line 1442 of /var/www/html/archiv/erdovigyazo7/web/includes/bootstrap.inc).

Átadtuk az N2KMON biotikai adatait

Fajelőfordulási adatok átadása

A Natura 2000 erdei élőhelyek monitorozási (N2KMON) adatbázisából átadtuk a TIPIKUS, EGYÉB, FÁKCSERJÉK és ÖZÖN fajok ELŐFORDULÁSI ADATAIT, a TIR fajelőfordulási export/import formátum szerint

Elkészült az N2KMON adatbázis biotikai adatbázis adatainak TIR fajelőfordulási export/import formátummá alakítása a megadott táblaszerkezetnek és kódolásoknak megfelelően, valamint az alábbi adatok átadása.
1) TIPIKUS FAJOK - az N2KMON során élőhelyenként meghatározott, arra jellemző ún. "tipikus fajok" adatsora – 2332 rekord
2) FÁK-CSERJÉK (fásszárú fajok A, B, C szintenként) - az N2KMON során felmért fafajsorokból A (lombkorona), B (cserje) és C (gyep) szintre összesített fásszárú fajok – 13888 rekord
3) ÖZÖN FAJOK - az N2KMON során rögzített, leginkább veszélyeztető 18 inváziós faj jelenléte a C szintben – 427 rekord
4) EGYÉB FAJOK - az N2KMON során (opcionálisan) rögzített egyéb fajok – 2439 rekord
A Natura 2000 erdei élőhelyek monitorozás célja, módszertana, ill. az abból fakadó adatszerkezet a fajelőfordulás irányultságú adatgyűjtésnél/monitorozásnál összetettebb, mert élőhelyi, élőhely-veszélyeztetettségi és erdőszerkezeti információkat is gyűjt. Az N2KMON központi adatbázis ezt teljes összetettségében képezi le. A kiértékelés algoritmusán még dolgozunk.

Megjegyzések a TIR fajelőfordulás ex/im formátumához, ill. értelmezéséhez

FAJELOFORD (TIR import) TÁBLA

Faj oszlop (A_latinnev)
. . . csak latin fajneveket használunk auctor nélkül
. . . genus szinten megadott taxon is előfordul, pl: Hieracium sp.
. . . "tipikus faj"-oknál és "özön faj"-oknál fajcsoportokat is képeztünk:
. . . . . pl. korpafüvek (tipikus faj): Lycopodiacea sp. … az "AC_megjegyzes" oszlopnál részletezve: Diphasium, Huperzia, Lycopodium spp.
. . . . . pl. Aster adv. spp. (özöngyom fajok) … adventív özönfajok csoportja, ezt az "AC_megjegyzes" oszlopban értelmezem, továbbá az "AD_nempontosfaj" = 'True'
. . . . . agg. jelzi az aggregátum, sensu lato szintű taxon csoportokat, ilyenkor ezt az "AC_megjegyzes" oszlopban is kiírom, továbbá az "AD_nempontosfaj" = 'True'
. . . ezek NEM hibák, hanem az alkalmazott módszertanból fakadó adatok
Állandó mintavételi hely oszlop (B_mvt_hely)
. . . A Natura 2000 erdőmonitorozás állandó mintavételi helyeinek MVT sorszáma
. . . pl.. N2KERDOMON-00178 … itt az MVT = 178

Adatközlő oszlop (D_adatkozlo)
. . . csak egy személy nevét tartalmazza, kettős elnevezéseket megszüntettem
Határozó oszlop (E_hatarozo)
. . . az adatközlő személyével azonos; ha felmérést többen készítették, akkor az ún "felmérő" személye

Dátumtól dátumig oszlopok (I_datumtol, J_)
. . . A felmérés dátuma, amelyet csak a "dátumtól" oszlopba írunk

Használt módszer oszlop (K_modszer)
. . . a Natura 2000 erdők struktúra és funkció monitorozási módszerére még nincs kód, ezért a 81-est (egyéb) alkalmaztam
. . . A módszer leírása (javaslat a módszertani listához):
60541 Szintenkénti N2KERDOMON dominancia becslés, előfordulási és borítási % tartományok megadásával
Számosság oszlop (L_szamossag)
. . . a tipikus fajoknál (és a többinél) dominancia-kategóriákat alkalmazunk, amelyek borítási %-ra konvertálhatók, ezért a "302"-es kódot, a "ránézésre becsült relatív borítás"-t használjuk
. . . . . kategória / tartomány R_boritás
. . . . . nem fordul elő (nem észlelt) 0 %
. . . . . előfordul (de nem becsüljük mennyi) 1%
. . . . . van, de kevés (< 1%) 0,1%
. . . . . 1-5% közötti 1 v. 2,5 %
. . . . . >5%-nál több 10%

Lelőhely kiterjedése oszlop (U_kiterjedes)
. . . a módszertan szerint 1 hektár (10.000 m2) terepi bejárásos felmérését végezzük, itt ezt az értéket adtuk meg.

Növényzeti szint oszlop (V_novszint)
. . . A - lombkorona szint, B - cserjeszint, C - gyepszint szerinti elkülönítést alkalmazunk
Előfordulási állapot oszlop (W_allapot)
. . . a kód: 12-t használjuk (hajtásos egyed)

Á-NÉR kód oszlop (X_aner)
. . . az Á-NÉR-nek is több verziója lehetséges, jelenleg az ÁNÉR 2011 a standard, ezt használjuk
. . . ha nincs megadva, annak jelzése "-NA-"

Egyéb növénytársulás kód oszlop (Z_egyeb)
. . . itt adtuk meg a Natura 2000 élőhelyazonosító kódot
. . . pl: "N2000_9110"

EOVX és EOVY oszlopok (AK_EOVX, AL_EOVY)
. . . ezek az 1 hektáros mintaterület középponti koordinátáját adják meg
. . . átlagosan +/- 5-20 m-es pontossággal